Is het kader met afbeeldingen rond dit frame NIET zichtbaar: klik hier

Reageer op deze site!
Herdenkingsmodellen

                                            

Mogelijkheden om allochtone deelname te vergroten

Herdenkingsmodellen 4 en 5 mei (pdf)
 • Voorbeelden viering 4 mei intercultureel (Hoorn)
 • Bevrijdingsfestival (Haarlem)
 • Multicultureel Festival (Haarlem)
 • Play Back Festival en Kermis (Hoorn)

  Herdenkingen 14 en 15 augustus (pdf)
 • Herdenking gevallenen Nederlands IndiŽ (Amstelveen)
 • Herdenking einde WO II en capitulatie Japan (Den Helder)
 • Nationale herdenking capitulatie Japan (Den Haag)

 • Foto: Pim Ligtvoet

  Zeven tips voor intercultureel herdenken


  Bij veel migranten leeft het gevoel dat 4 mei iets van blanke Nederlanders is, dat het om Ďhun dodení gaat. Velen denken er niet welkom te zijn. Zij denken dat het niet gepast is bij een Nederlands oorlogsmonument aan Indische, Surinaamse, Antilliaanse, Turkse, Marokkaanse of andere doden te denken. De Nederlandse gemeenschap zal migranten duidelijk moeten maken dat 4 mei alle doden van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen daarna herdenkt, niet alleen degenen die in 1940-1945 in Nederland gevallen zijn.
  • Men kan moskees en andere allochtone verenigingen persoonlijk uitnodigen voor de herdenking van 4 mei en met hen bespreken wat er bij de herdenking gebeurt en waarom. Vraag hen om suggesties. Alleen schriftelijk uitnodigen is onvoldoende bij dit thema.

  • Waar een gemeentelijk overleg of platform bestaat kan men de herdenking en viering van 4-5 mei in die kring bespreken. Momenteel (2006) betrekt Hoorn het interreligieuze beraad bij het voorbereiden van de herdenking. Hierbij is de mini-documentaire ĎDie dag voelt niet lekkerí vertoond (zie site).

  • Op scholen met veel allochtone leerlingen - en elders Ė kan op eigentijdse manier voorlichting worden gegeven over de achtergronden van 4 en 5 mei in de eigen plaats. Hoorn werft momenteel vertellers die 4 en 5 mei verbinden met eigen verhalen over mensenrechten, rechten van migranten, vrouwen, homoseksuelen en andere minderheden. Een goed motto is ĎIeder Mens Verdient Respectí.

  • Men kan informatie over 4 en 5 mei koppelen aan verhalen over de rol van Marokko, Turkije, Suriname, de Antillen, IndonesiŽ en andere landen in de Tweede Wereldoorlog/andere oorlogen (voorbeelden op de site). Hetzelfde geldt voor nationale gedenkdagen van migrantenlanden.

  • Elk monument en elke herdenking heeft zijn geschiedenis (zie herdenkingen Noord-Holland op de site). Die is vaak onvoldoende bekend, ook in de Nederlandse gemeenschap. Daarover zal de organisatie zelf duidelijkheid moeten hebben.

  • Monumenten of hun omgeving zijn soms in minder goede staat. Migranten kunnen zich dan terecht afvragen of het belang van de herdenking werkelijk zo groot is. Onderhoud de monumenten en hun omgeving.

  • Programmering van wereldmuziek en deelname van allochtone artiesten leidt tot meer migrante bezoekers. Met culinaire kraampjes spreek je een breed publiek aan. Uitleg over de controles door de Keuringsdienst van Waren zal soms nodig zijn.  Die dag voelt niet lekker


  Op 10 december 2005, de dag van de mensenrechten, organiseerde PRIMO nh de manifestatie 'Ieder mens verdient respect (1945-2005)' in de schouwburg 'Het Park' in Hoorn. In samenwerking met de gemeente Hoorn, het Migrantenplatform, de Jongerenraad, stichting Netwerk en Amnesty Hoorn werden er verschillende activiteiten georganiseerd rond het thema ĎIeder mens verdient respect.
  Het doel van de manifestatie was om 60 jaar na de Tweede Wereldoorlog, de lessen uit de gewelddadige oorlogsjaren met het leven van migranten en jongeren van nu te verbinden.  Bekijk hierboven de documentaire 'Die dag voelt niet lekker' van Huib en Karen Schoonhoven en Pim Ligtvoet over het bezoek van Hoornse jongeren aan het Verzetsmuseum en de deportatieplaats Hollandsche Schouwburg in Amsterdam (13 minuten).
  Klik hier door voor het complete verslag (pdf) van de manifestatie.

  In 2007 kreeg het project een vervolg in de vorm van een Respect Estafette, waarbij jongeren van zes scholen (vmbo-havo) briefvriendschappen sloten met mensen die risico lopen om gediscrimineerd te worden. Twee instellingen (hbo) organiseerden debat en dialoog over Respect. Alle acht maakten een filmpje: '90 seconden Respect'.


  Haci Karacaer over herdenken  Foto: Pim Ligtvoet

  We moeten de verhalen uit ons verleden delen

  Vier mei heeft me nooit iets gezegd. Ik bedoel, het kwam niet vanzelf. Het was niet iets van mij, ik werd er buiten gehouden. Vier mei was van de Hollanders en op vijf mei werd ik gedoogd omdat multiculti de erfenis was van vier mei, van de Tweede Wereldoorlog. Nooit meer oorlog, nooit meer rassenhaat, dat soort dingen.

  Vier mei heeft me nooit iets gezegd. Ik bedoel, ik heb nooit gesnapt hoe je de ontelbare slachtoffers van een misdadige overvaller op ťťn lijn kunt herdenken met de soldaten die je zelf de dood hebt ingestuurd in de nadagen van je kolonialisme.

  Vier mei heeft me nooit iets gezegd. Ik bedoel, tot het moment dat ik sprak met de buurvrouw van driehoog die bij het piepkleine monumentje voor de Riva-garage een bosje tulpen neerlegde. ít Was voor haar broer en voor haar buurmeisje die allebei niet waren teruggekomen. Toen zei vier mei me wat.

  Wat zou vier mei me moeten zeggen?
  Ons onderwijs loopt achter. Zestig procent van onze schooljeugd heeft geen grootouders die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Of op een andere manier. In de bagage van Turkse jongeren is de slag om Gallipoli uit 1915 diep in het geheugen ingegrift. Honderdduizenden Turkse burgers en soldaten werden afgeslacht in een veldslag die de Engelsen en Duitsers op Turkse bodem wilden uitvechten. Wie heeft toen een poot voor ons uitgestoken? En toen in de wordingsgeschiedenis van het moderne Turkije er voor de ArmeniŽrs geen plaats was: wie heeft toen een poot voor hen uitgestoken?
  Ons onderwijs loopt achter. Wat leren we op school over de Marokkanen die hebben meegevochten in de Tweede Wereldoorlog en hun leven hebben gegeven voor de bevrijding van Europa? Bijna niemand weet dat er in Zeeland een militair kerkhof is waar deze Marokkaanse helden liggen begraven.
  Ons onderwijs loopt achter. Wat leren we over Anton de Kom, de Surinaamse verzetsheld, die in een concentratiekamp is omgebracht?

  We missen een gedeeld collectief geheugen en wat we ons collectief herinneren, herinneren we ons vanuit verschillende invalshoeken. Denk aan slavernij en kolonialisme. Wist u dat de grootvader van de huidige Marokkaanse koning, Mohammed V, in de Tweede Wereldoorlog zijn rug heel wat rechter heeft gehouden dan veel van de Europese leiders? Op straffe van een burgeroorlog weigerde hij de joodse burgers uit te leveren aan het collaborerende Franse Vichy-bewind.

  Ja, vier mei zegt me wat.
  Ja, vier mei gaat over mensen die niet zijn teruggekomen. Over dromen die zijn verwoest. Over angsten die zijn gebleven. Over hooggeplaatsten die lafaards of meelopers bleken. Over gewone burgers die helden waren en dat met hun leven hebben moeten bekopen.
  Vier mei gaat over onze joodse medeburgers, die zijn weggevoerd en een lege plek in onze stad en in ons hart achterlieten.
  Vier mei gaat over de kleine Ali die zijn familie en zijn armen verloor in een oorlog die niet de zijne was.
  Vier mei gaat over kwetsbaar, over weerloos, over een weergaloze uitdaging.

  Hebben we geleerd van het verleden? Hebben we antistoffen in onze hersenen die ons onmiddellijk alert maken als er tendenzen de kop op steken die weer onderscheid willen maken naar ras, religie of seksuele voorkeur? Zijn we zover dat we kritisch durven nadenken over ons eigen verleden? Onze eigen oorlog in IndiŽ, ons koloniale verleden en de slavernij? Niet vanwege de schuldvraag, maar vanwege de eerlijkheid ten opzichte van de komende generaties. Dat we met de hand op ons hart kunnen zeggen: we hebben er alles aan gedaan om de waarheid onder ogen te zien.

  Haci Karacaer, dir. Milli GŲrŁs op 4 mei 2003 in Amsterdam, gepubliceerd als artikel in de NRC van 5 mei 2003  Herdenkingsdata en feestdagen in een aantal landen en in Noord-Holland

  AlbaniŽ
 • 28 november: Nationale feestdag (Bevrijding van het Ottomaanse Rijk - 1912)
 • 29 november: Bevrijdingsdag (WOII - 1944)

  ArmeniŽ
 • 24 april: Herdenking Armeense volkerenmoord (WOI - 1915)

  BelgiŽ
 • 21 juli: Nationale feestdag (Eedaflegging koning Leopold I na afscheiding van Koninkrijk Holland - 1831)
 • 11 november: Herdenking wapenstilstand (Einde WOI - 1918 en einde WOII - september 1944)

  Bulgarije
 • 3 maart: Bevrijdingsdag (Bevrijding van het Ottomaanse Rijk - 1878)
 • 6 september: Eenwording van Bulgarije (Unie van Oost-RumeliŽ met Bulgarije - 1822)
 • 22 september: Onafhankelijkheidsdag (Onafhankelijk Koninkrijk - 1908)

  China
 • 1 oktober: Nationale feestdag (Stichting van de Volksrepubliek China - 1949)

  Denemarken
 • 5 mei: Vijfjaarlijkse herdenking (Duitse capitulatie WOII)

  Duitsland
 • 27 januari: (Internationale) herdenkingsdag van de holocaust (Bevrijding van Auschwitz - 1945)
 • 20 juli: Herdenking van de aanslag op Hitler (- 1944)
 • 3 oktober: Dag van de Duitse eenheid (Val van de muur op 9 november 1989 en aansluiting van de DDR bij de BRD op 3 oktober 1990)
 • begin november: Volkstrauertag (Gevallenen WOI en WOII, en slachtoffers dictatuur)

  Estland
 • 24 februari: Onafhankelijkheidsdag (Uitroepen van de onafhankelijkheid - 1918)
 • 20 augustus: Dag van de hernieuwde onafhankelijkheid (Van de Sovjet-Unie - 1991)

  Finland
 • 6 december: Onafhankelijkheidsdag (Uitroepen onafhankelijkheid bij het uitbreken van de Russische revolutie - 1917)

  Frankrijk
 • 8 mei: Herdenking einde WOII (Duitse Capitulatie in Europa - 1945)
 • 14 juli: Nationale feestdag (Bestorming Bastille - 1789)
 • 11 november: Herdenking wapenstilstand 1918 (Einde WOI)

  Griekenland
 • 25 maart: Onafhankelijkheidsdag (Losmaking van Ottomaanse Rijk - 1821)
 • 28 oktober: 'Nee'-dag (Weigering doorgang aan leger Mussolini - 1940)

  Groot-BrittanniŽ
 • 11 november: Herdenking van de slachtoffers van WOI en WOII (Vanwege wapenstilstand WOI op 11 november 1918)

  Hongarije
 • 15 maart: Dag van de bevrijding en Dag van de opstand (Bevrijding van de Duitse bezetting WOII en herdenking opstand 1848)
 • 23 oktober: Dag van de revolutie en Dag van de uitroeping van de republiek (Opstand 1956 en stichting republiek in 1989)
 • 1 november: Herdenking slachtoffers van WOI en WOII die in eigen land begraven zijn

  India
 • 26 januari: Dag van de republiek (Stichting van de Republiek India - 1950)

  IndonesiŽ
 • 17 augustus: Onafhankelijkheidsdag (Uitroeping onafhankelijkheid door Soekarno - 1945. In 2005 werd de dag door Nederland erkend)

  IsraŽl
 • 18 april: Jom Hasjoa (- 1943 Opstand in het Warschauer getto; herdenking van de holocaust in WOII)
 • 14 mei: Onafhankelijkheidsdag (Stichting van de staat IsraŽl - 1948)

  ItaliŽ
 • 25 april: Bevrijdingsdag (Bevrijding van het fascisme - 1945)
 • 2 juni: Dag van de republiek (Stichting van de republiek - 1946)

  Japan
 • 11 februari: Herdenking van de stichting van Japan (eerste keizer - 660 v.Chr.)
 • 4 mei: Dag van de grondwet (invoering democratische grondwet - 1947)

  Kaapverdische Eilanden
 • 20 januari: Dag van de nationale helden (Sterfdag van Amilcar Cabral, vermoord - 1973)
 • 4 juli: Onafhankelijkheidsdag (Van Portugal - 1975)

  Koerden (IraniŽrs en Afghanen)
 • 21 maart: Newroz / Nieuwjaar (De smid Kawa verslaat een Assyrische tiran - 1000 v.Chr.)

  KroatiŽ
 • 25 juni: Nationale feestdag (Oprichting van de Republiek - 2001)

  Letland
 • 14 juni: Herdenking slachtoffers Sovjet-deportaties (1941)
 • 18 november: Onafhankelijkheidsdag (Uitroeping in 1918)

  Litouwen
 • 16 februari: Onafhankelijkheidsdag (Uitroeping in 1918)
 • 14 juni: Dag van rouw en hoop (Herdenking slachtoffers Sovjet-deportaties - 1941)

  Luxemburg
 • 23 juni: National Feierdaag (Verjaardag van de groothertog)

  Marokko
 • 2 maart: Viering onafhankelijkheid (Van Frankrijk - 1956)
 • 18 november: Aid el Istiklal, Onafhankelijkheidsdag (Ook van Spanje; terugkeer koning - 1956)

  Molukkers
 • 25 april: Proclamatie van de RMS (Uitroeping op Ambon van de Republiek Malaku Selatan - 1950)
 • 15 mei: Pattimura-dag (Pattimura, Thomas Matulesia, was de leider van de opstand tegen het Nederlandse gezag op de Molukken - 1817)

  Nederland
 • 4 mei: Nationale dodenherdenking (WOII)
 • 5 mei: Bevrijdingsdag (WOII)
 • 15 augustus: Einde WOII in AziŽ (overgave Japan - 1945)

  Nederlandse Antillen
 • zie Nederlandse dagen
 • 18 maart: Dia di Himno i Bandera - Dag van de Vlag - 'Aruba-dag' Status aparte in 1986)
 • 2 juli: Dia di Himno i Bandera - Dag van de vlag - CuraÁao-dag (Afschaffing slavernij op Korsow - 1863; Eilandsraad - 1951)
 • 17 augustus: Herdenking slavenopstand - CuraÁao (50 slaven onder leiding van Tula en Carpata - 1795)
 • 6 september: Dia di Himno i Bandera - Dag van de Vlag - Bonaire-dag 'Ontdekking' door Alonso de ojeda - 1499)
 • 11 november: St. Martins' Day - Sint Maarten-dag 'Ontdekking' door Columbus (?) op feestdag H. Martinus - 1493)
 • 16 november: Statia Day - St. Eustatius-dag 'Statia' erkende toen als eerste land ter wereld de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten - 1776)
 • Eerste week van december: Saba-dag
 • 15 december: Statuutdag (Zelfbeschikkingsrecht - 1954)

  Oostenrijk
 • 5 mei: Herdenking van de slachtoffers van het nationaal socialisme (WOII)
 • 26 oktober: Neutraliteitsdag (Dag van de republiek waarbij het land zich voor altijd neutraal verklaarde - 1955)

  Palestijnse autoriteit
 • 30 maart: Dag van het land (Opstand in Galilea - 1979)

  Polen
 • 11 november: Onafhankelijkheidsdag (Van Sovjet-Unie - 1918)

  Portugal
 • 25 april: Dag van de vrijheid (Anjerrevolutie - 1974)
 • 5 oktober: Dag van de republiek (1910)

  RoemeniŽ
 • 1 december: Nationale feestdag (Roemeense eenheid - 1918)

  Rusland
 • 9 mei: Dag van de Overwinning op Duitsland (1945)
 • 12 juni: Onafhankelijkheidsdag (Onafhankelijk van Sovjet-Unie - 1990)

  SloveniŽ
 • 25 juni: Nationale feestdag (Dag van de soevereiniteit - 1991)

  Slowakije
 • 8 mei: Bevrijdingsdag (Overwinning op fascisme - 1945)
 • 29 augustus: Herdenking nationale opstand (Tegen de Duitsers - 1944)

  Suriname
 • 1 juli: Dag der vrijheden - Keti Koti (Afschaffing slavernij - 1863)
 • 5 juni: Immigratiedag (De 'Lalla Rookh' kwam met contractarbeiders uit India aan - 1873)
 • 25 november: Onafhankelijkheidsdag (Van Nederland - 1975)

  TsjechiŽ
 • 8 mei: Bevrijdingsdag (WOII)
 • 17 november: Dag van de vrijheids- en democratiestrijd Fluwelen Revolutie - 1989

  Turkije
 • 18 maart: Herdenking van de slag bij Gallipoli (WWI: Landing Engelse leger - 1915)
 • 29 oktober: Stichting van de republiek Turkije (1923)

  Verenigde Staten
 • 4 juli: Nationale feestdag (Onafhankelijkheidsdag - 1776)
 • 11 november: Dag van de oorlogsveteranen (WWI, alle oorlogen)

  Wereldwijd (UNO)
 • 27 januari: Internationale herdenkingsdag van de holocaust (Bevrijding van Auschwitz - 1945)
 • 10 december: Internationale dag van de Rechten van de Mens

  Zuid-Afrika
 • 27 april: Dag van de democratie (Eerste democratische verkiezingen - 1994)

  Zweden
 • 6 juni: Nationale feestdag, Dag van de vlag (Nieuwe grondwet - 1809)

  Zwitserland
 • 1 augustus: Nationale feestdag (Herdenking van de oprichting van de Zwitserse confederatie in 1291)  HERDENKINGEN IN NOORD-HOLLAND

  In alle Noord-Hollandse gemeenten zijn 4-mei-herdenkingen en 5-mei-vieringen. In sommige gevallen besteden herdenkingen speciaal aandacht aan de bijdragen van migranten, zoals in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes. Bijzonderheden hierover zijn op de gemeentelijke websites te vinden.
  Veel informatie over herdenkingen en de vele monumenten is te vinden op de sites van het Nationaal Comitť 4 en 5 mei:
  www.herdenkenenvieren.nl en www.oorlogsmonumenten.nl

  Amstelveen
 • 14 augustus: Herdenking gevallen in WOII in het algemeen en in Nederlands-IndiŽ in het bijzonder (Het 'IndiŽ-monument' is opgericht ter nagedachtenis aan de twee miljoen mensen die zijn omgekomen ten gevolge van de Japanse bezetting van het voormalige Nederlands-IndiŽ. Locatie: zij-ingang van het C.P. Broersepark)

  Amsterdam
 • 25 januari: Herdenking bij Spiegelmonument. (Ter herinnering aan de slachtoffers in het concentratiekamp Auschwitz. Locatie: Wertheimpark)
 • 27 januari: Herdenking Holocaust (Hebreeuws: Sjoa). UNO-dag. (Vanwege de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz (1,5 miljoen doden) - 1945)
 • 25 februari: Herdenking bij De Dokwerker. (Ter herinnering aan de februaristaking in 1941. Locatie: Jonas DaniŽl Meijerplein)
 • 25 februari: Kinderherdenking in de Hollandsche Schouwburg, daarna defilť bij de Dokwerker. (Het voormalige theater is nu een monument ter nagedachtenis aan de minimaal 20 duizend Amsterdamse joden die in dit doorgangshuis gevangen hebben gezeten voordat zij uit de stad op transport werden gesteld. Locatie: Plantage Middenlaan)
 • 12 april: Herdenking bij De Flesseman. (Ter nagedachtenis aan vier kinderen die in de nadagen van WOII zijn neergeschoten, omdat zij na 20.00 uur 's avonds buiten waren. Locatie: Nieuwmarkt)
 • 18 april: Herdenking bij Hollandsche Schouwburg; Jom Hasjoa. (Op deze dag kwamen in 1943 de joden in het getto van Warschau in opstand tegen de Duitse bezetter. Locatie: Plantage Middenlaan.)
 • 20 april: Herdenking bij Nationaal Dachau Monument. (Ter nagedachtenis aan alle mensen die in het concentratiekamp Dachau zijn omgekomen. Locatie: Bosbaan)
 • 25 april: Herdenking bij monument Vrouwen van RavensbrŁck. (Ter herinnering aan de vrouwen die in het concentratiekamp RavensbrŁck gevangen hebben gezeten. Locatie: Museumplein)
 • 4 mei: Herdenking in De Nieuwe Kerk (herdenkingsraam), daarna kranslegging op De Dam. (Opgericht ter nagedachtenis aan de mensen die tijdens de bezetting door oorlogshandelingen zijn omgekomen en aan de bevrijding van Nederland en het voormalige Nederlands-IndiŽ van de Duitse en Japanse bezetter. Locatie: Dam)
 • 4 mei: Nationale dodenherdenking bij het Nationaal Monument. (Ter nagedachtenis aan alle Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Locatie: Dam)
 • 4 mei: Herdenking bij monument voor Gevallen Nederlandse Militairen. (Ter nagedachtenis aan de soldaten die tijdens de inval in de meidagen van 1940 zijn gesneuveld. Locatie: Kruislaan)
 • 4 mei: Herdenking bij Graven van de Geallieerden. (Ter herinnering aan de geallieerde militairen die op Nederlands grondgebied zijn gesneuveld. Locatie: Kruislaan, begraafplaats Nieuwe Ooster)
 • 4 mei: Herdenking bij monument voor Het Ondergedoken Kind en Beschermer. (Een eerbetoon aan de Amsterdammers die met gevaar voor eigen leven joodse kinderen in huis namen. Locatie: Van Boshuizenstraat)
 • 4 mei: Herdenking bij Homomonument. (Ter herinnering aan homoseksuele oorlogsslachtoffers. Locatie: Westermarkt)
 • 4 mei: Herdenking bij KNSM-monument. (Ter nagedachtenis aan de 247 personeelsleden van de KNSM die tijdens de bezettingsjaren zijn omgekomen. Locatie: KNSM-eiland)
 • 4 mei: Herdenking bij Buchenwald-monument. (Ter herinnering aan de mensen die in concentratiekamp Buchenwald zijn omgekomen. Locatie: Kruislaan)
 • 4 mei: Herdenking bij voormalige IJssalon Koco (genoemd naar de eigenaren Kohn en Cohen). (Ter herinnering aan de incidenten hier. Alfred Kohn en bezoeker Ernst Cahn werden gearresteerd. De overval op de zaak was ťťn van de aanleidingen voor de februaristaking in 1941. Zie ook:rdscohen en razzia's. Locatie: Van Woustraat)
 • 5 mei: Bevrijdingsfestival
 • 1 augustus: Herdenking bij Zigeunermonument. (Ter herinnering aan alle zigeuners (Sinti en Roma) die zijn gedeporteerd en omgebracht. Locatie: Museumplein)
 • 20 augustus: Herdenking Kerwin Duinmeijer. (Ter herinnering aan de door racisme ingegeven moord op de Antilliaanse Kerwin Duinmeijer in 1983. Locatie: Vondelpark)
 • 3 november: Herdenking bij Kindermonument. (Ter herinnering aan de Markt voor Joden en de schending van de kinderrechten in WOII. Locatie: Gaaspstraat)
 • 9 november: Herdenking bij monument Joods Verzet 1940-1945. (Ter herinnering aan alle joodse burgers die in WOII zijn omgekomen. Locatie: Amstel)
 • 11 november: Herdenking bij Hollandia-Kattenburgmonument. (Ter nagedachtenis aan de 367 joodse personeelsleden van de fabriek die in 1942 tijdens een inval werden opgepakt. Locatie: IJplein)

  Bergen
 • 4 mei: Herdenking bij Joods Monument. (Ter nagedachtenis aan zeventien joodse medeburgers door de bezetter zijn gedeporteerd en omgebracht. Locatie: Kerkedijk)
 • 4 mei: Herdenking bij monument Voor Britse Militairen. (Ter nagedachtenis aan vliegers van de Royal Air Force die op Nederlands grondgebied zijn gesneuveld. Locatie: Kerkedijk)

  Bussum
 • 30 november: Herdenking bij monument Voor de Gevallenen (Ter nagedachtenis aan de ongeveer 300 omgekomen verzetsmensen en andere oorlogsslachtoffers uit Bussum. Locatie: Frederik van Eedenweg)

  Den Burg
 • 4 mei: Herdenking op Brits ereveld. (Ter herinnering aan de 167 geallieerde militairen van het Brits Gemenebest die op Nederlands grondgebied zijn gesneuveld. Locatie: Kogerstraat)
 • 4 mei: Herdenking bij Het Verhaal Achter De Grafsteen. (Ter herinnering aan de 167 geallieerde militairen van het Brits Gemenebest die op Nederlands grondgebied zijn gesneuveld (boekje). Locatie: Kogerstraat)
 • 4 mei: Herdenking bij monument Levensboom. (Ter herinnering aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren zijn omgekomen. Locatie: Kogerstraat)

  Den Helder
 • 15 augustus: Herdenking van het formele einde van de Tweede Wereldoorlog, de capitulatie van Japan en alle gevallenen in Zuid-Oost AziŽ 1941-1949 bij het monument 'Voor hen die vielen'. (Ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren zijn omgekomen. Locatie: De Vijfsprong)

  Driehuis
 • 4 mei: Herdenking bij monument begraafplaats Westerveld. (Ter nagedachtenis aan 324 gefusilleerde Nederlanders die op deze begraafplaats werden gecremeerd. Locatie: begraafplaats Westerveld)
 • 4 mei: Herdenking bij Britse eregraven (Ter nagedachtenis aan de zes Britse militairen die in deze buurt in WOII zijn gesneuveld. Locatie: Duin en Kruidbergerweg)

  Enkhuizen
 • 4 mei: Herdenking bij De Schaduwcorrectie 1995. (Ter nagedachtenis aan zeven verzetsstrijders, ter herinnering aan het leed dat WOII heeft veroorzaakt en ter benadrukking van het belang van de strijd voor vrede en vrijheid. Locatie: Nelson Mandeladreef)

  Haarlem
 • 5 mei: Jaarlijks Bevrijdingsfestival
 • 27 november: Nationale Hannie Schaft-Herdenking bij monument Vrouw in het Verzet. (Ter herinnering aan Hannie Schaft. Locatie: Kenaupark)

  Heerhugowaard
 • 4 mei: Herdenking bij monument Vrouwen in het Verzet. (Ter nagedachtenis aan 21 verzetsvrouwen die in de concentratiekampen RavensbrŁck en Auschwitz zijn omgekomen. Locatie: Clara Wichmanntuin)

  Heiloo
 • 4 mei: Herdenking bij monument De Man van Vught. (Ter herinnering aan de trots en onverzettelijkheid van de mensen die gestreden hebben voor het heroveren van de vrijheid. Locatie: Maas Geesteranusweg)

  IJmuiden
 • 4 mei: Herdenking bij monument De Vallende Man. (Ter nagedachtenis aan alle Nederlanders die tijdens WOII zijn omgekomen en in het bijzonder aan 13 IJmuiders die op begraafplaats 'Duinhof' ter aarde zijn besteld. Locatie: Slingerduinlaan)
 • 4 mei: Herdenking bij monument op Dudokplein. (Ter nagedachtenis aan 4 leden van de Distributiedienst Velsen die tijdens de bezetting door geweld zijn omgekomen. Locatie: Spaarnestraat)

  Overveen
 • 5 februari: Herdenking Paroolmedewerkers bij oorlogsmonument. (Ter herdenking aan de illegale Parool-medewerkers, die in 1943 werden gefusilleerd of naar concentratiekampen en gevangenissen werden gestuurd. Locatie: Zeeweg)
 • 10 mei: Herdenking bezetting bij oorlogsmonument. (Ter herdenking aan de politieke gevangenen uit de bezettingstijd. Locatie: Zeeweg)

  Schoorl
 • 11 juni: Herdenking bij monument Oorsprongweg. (Ter herinnering aan het voormalig interneringskamp Schoorl waar de bezetter joodse en politieke gevangenen vasthield voordat zij naar andere kampen werden overgebracht. Locatie: Oorsprongweg)

  Stompetoren
 • 11 oktober: Herdenking Slag bij Rustenburg. (Ter nagedachtenis aan 13 verzetsmensen die bij de Slag van Rustenburg zijn omgekomen en aan alle medeburgers die door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Locatie: Noordervaart)

  Texel
 • 7 april: Monument bij de Joost Dourleinkazerne (Herdenking van de 10 Nederlandse gevallenen op de eerste dag van de Georgische Opstand, aan het eind van de oorlog)
 • 4 mei: Georgische begraafplaats Loladse op de Hoge Berg tussen Den Burg en Oudeschild (Herdenking van de gevallenen tijdens de Georgische Opstand van 6 april tot 20 mei 1945. Onder hen 475-500 GeorgiŽrs, vele honderden Duitsers [400 tot 2300] en 117 Nederlanders)

  Zaandam
 • Rond 25 februari: Herdenking bij monument Februaristaking. (Ter herinnering aan de algemene werkonderbreking van 1941. De staking was het eerste grootscheepse protest van de bevolking tegen het antisemitisme en de terreur van de bezetter. Locatie: Wilhelminasluis)
 • 17 april: Herdenking bij Hannie Schaft Monument. (Ter nagedachtenis aan de omgekomen verzetsmensen Hannie Schaft en Jan Bonekamp. Locatie: Westzijde)
 • 4 mei: Herdenking bij monument Joodse Begraafplaats. (Ter nagedachtenis aan alle joodse medeburgers die door de bezetter zijn gedeporteerd naar vernietigingskampen in Duitsland, Polen en Oostenrijk. Van hen zijn 171 mensen niet terugkeerd. Locatie: Westzanerdijk)