bronnen

Zie ook: Haci Karacaer, We moeten de verhalen uit ons verleden delen


Allochtonen van nu & de oorlog van toen - Marokko, de Nederlandse Antillen, Suriname en Turkije in de Tweede Wereldoorlog
Ad van den Oord, SDU/Forum 2003, isbn 90-5409-420-6
Marokkanen vechtend in de Zeeuwse klei. Antilliaanse studenten in het Nederlands verzet. Surinaamse vrijwilligers naar de Oost, joodse vluchtelingen (niet) naar de West. Turkije als de enige brug naar Palestina…
De Tweede Wereldoorlog zette alles op z’n kop. Mensenmassa’s raakten op drift door dienstplicht, deportatie, invasie of vlucht. Dat betekende meestal een lijdensweg, maar daagde ook uit om de eigen identiteit en loyaliteit te overdenken. Hoe waren allochtone Nederlanders bij de oorlog betrokken en hoe beleven ze dat nu? Elke groep heeft z’n eigen verhaal, zo wordt duidelijk. Maar als we elkaar goed willen begrijpen, moeten we ook delen in elkaars verleden.
'Allochtonen van nu & de oorlog van toen' is een eerste stap. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) heeft in opdracht van FORUM, Kennisinstituut voor Multiculturele Ontwikkeling, onderzoek gedaan naar de militaire, economische en politieke betrokkenheid van Marokko, Turkije, Suriname en de Nederlandse Antillen bij de Tweede Wereldoorlog. Deze uitgave zal het gezamenlijke verleden van autochtone en verschillende allochtone bevolkingsgroepen in Nederland voor het voetlicht brengen.

Het Nederlandse Rode Kruis, de heer Victor Laurentius.

Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945. Dr. J. Presser, 's Gravenhage 1965, pag. 426-427.

In Depot. Dagboek uit Westerbork. Philip Mechanicus, Amsterdam 1964 (1989).

Jonge Turk; Over liefde en moed in het moderne Turkije. Moris Farhi, De Geus 2005. ISBN 90-445-0606-4

www.essex.ac.uk/wyvern
www.tsha.utexas.edu/handbook
nl.wikipedia.org

© 2023 Bevrijding Intercultureel