Onderscheidenen Nederlands-Indië

Burgers en militairen uit de verschillende bevolkingsgroepen in Nederlands-Indië die een onderscheiding vanwege hun gedrag in de oorlog kregen (alleen letter A)

Voor een uitgebreide beschrijving en de personen onder de letters B t/m Z zie www.onderscheidingen.nl

Aalbertsberg, Gerard. Geboren te Malang op 17 februari 1908. Overleden te 's-Gravenhage op 6 april 1978. Verzetsster Oost-Azië 1942-1945, Verzetsherdenkingskruis. Journalist
Abdoel Sakoer. Bronzen Kruis. Inheems bediende, aan boord van torpedobootjager Hr.Ms. 'Piet Hein'
Abdullatif-Nji Raden [adellijke titel] Enong Tjitjik, mevrouw. Verzetsster Oost-Azië 1942-1945. Particuliere te Bandoeng
Adjoen (alias Pang Linggan). Bronzen Leeuw. Inheems burger, betrokken bij het ondergronds verzet in Nederlands-Indië
Adriani, Paulus Lambertus Grimmius. Geboren te Makasser op 17 januari 1914. Omgekomen aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'X29' nabij Soerabaia op 11 februari 1942. Vliegerkruis. Officier-vlieger der 2e klasse der Marine Luchtvaartdienst, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'X29'
Agerbeek, Jacques Rola. Geboren te Batavia op 21 maart 1880. Overleden te Koepang op 17 augustus 1942. Verzetsster Oost-Azië 1942-1945. Kapitein der Infanterie-titulair buiten dienst van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, gezaghebber van de Bescherming Bevolking
Akoeilia Torey. Bronzen Kruis. Inheems burger, lid van het verzet in Nederlands-Indië
Akolo. Bronzen Kruis. Ambonees sergeant 2e klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Alan. Bronzen Kruis. Inheems kamponghoofd, lid van het verzet in Nederlands-Indië
Aliet, Hendrik. Geboren te Paleleh, Makassar, op 20 augustus 1912. Overleden te Monrovia, Los Angeles in maart 1983. Verzetsster Oost-Azië 1942-1945. Soldaat bij de Kustartillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Alstede, Paulus Simon. Geboren te Buitenzorg (Bogor, Java) op 20 juni 1906. Gesneuveld aan boord van Hr.Ms. Kruiser 'Java' in de Javazee op 27 februari 1942. (zie ook Jan Frederik Haayen bij Antillen). Bronzen Kruis, Oorlogsherinneringskruis, Officierskruis XV. Luitenant-ter-zee 1e klasse, navigatie-officier aan boord van Hr.Ms. Kruiser 'Java'
Altman-de Moet, mevrouw Lena Cornelia (“Corrie”). Geboren te Malang op 1 september 1911. Overleden te Benidorm op 24 april 1996.Trouwde op 11 juni 1929 te Amsterdam met Friedrich Heinrich Altman. Echtscheiding te Djakarta op 20 mei 1952. Verzetsster Oost-Azië 1942-1945. Particuliere te Soerabaja
Amag Darminah. Verzetsster Oost-Azië 1942-1945. Dorpshoofd van de dessa Pengantap, district Geroeng, West-Lombok
Amag Lebih. Verzetsster Oost-Azië 1942-1945. Dorpshoofd van de dessa Bengkok, district Geroeng, West-Lombok
Amag Redam. Verzetsster Oost-Azië 1942-1945. Dorpsoppasser van de dessa Pengantap, district Geroeng, West-Lombok
Amag Sibah. Verzetsster Oost-Azië 1942-1945. Dorpshoofd van de dessa Blangas, district Geroeng, West-Lombok
Amahorseja, M.B.. Bronzen Kruis. Sergeant-telegrafist der Koninklijke Marine
Amak. Kruis van Verdienste. Bediende, aan boord van het m.s. 'Madoera'
Amat. Bronzen Kruis. Inheems burger, lid van het verzet in Nederlands-Indië
Ament, Cornelus Carolus. Geboren te Paroendjaia, Java, op 29 maart 1896. Geëxecuteerd te Batavia-Antjol op 23 september 1943. Verzetsster Oost-Azië 1942-1945. Employé van het Algemeen Landbouw Syndicaat
Aroen. Bronzen Kruis. Inheems inlandse jongen, bij de Onderzeebootdienst der Koninklijke Marine
Asbeck, Thomas Karel baron van. Geboren te Kedongdjati (Java) op 14 oktober 1899. Overleden te 's-Gravenhage op 23 oktober 1966. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde van Oranje Nassau en vele andere onderscheidingen. Officier in de Orde van Oranje-Nassau wegens: “als commandant van Ons Escortevaartuig ‘JAN VAN BRAKEL’ en vòòrdien van Onzen Mijnenlegger ‘VAN MEERLANT’ gedurende ruim drie jaren onder moeilijke en vaak gevaarvolle omstandigheden op bekwame en beleidvolle wijze het bevel gevoerd. Kapitein-luitenant-ter-zee, commandant van Hr.Ms. Escortevaartuig 'Jan van Brakel'
Asjes, ir. Dirk Lucas. Geboren te Soerabaja op 21 juni 1911. Overleden te 's-Gravenhage in februari 1997. Militaire Willemsorde, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Vliegerkruis en vele andere onderscheidingen. Militaire Willemsorde wegens: “het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door in het tijdvak van 27 Februari 1944 tot en met 22 September 1944 op voorbeeldige wijze persoonlijk deel te nemen aan een groot aantal operationele vluchten van het Nederlands-Indische 18e Squadron bommenwerpers uit Australië naar door de vijand bezet gebied in de Zuid-Molukken, op Timor en Flores en op eilanden in de Banda Zee en de Arafoera Zee, zomede op Nieuw-Guinea...”
Ayal-Nahuwae, Costavina ("Coosje"). Geboren op 15 april 1926. Kruis van Verdienste, Verzetsherdenkingskruis, Ereteken voor Orde en Vrede, Mobilisatie-Oorlogskruis, Draaginsigne Gewonden. Burger. Kruis van Verdienste wegens: "moedig en zeer verdienstelijk optreden getoond gedurende vele maanden van guerrillastrijd tegen de Japanners in het Vogelkop-gebied van Nieuw-Guinea, en daarbij alle gevaren en ontberingen van de guerrilla-strijders gedeeld."

Bron: www.onderscheidingen.nl

Mauretz Christiaan Kokkelink

Geboren te Willem I (Nederlandsch-Indië) op 17 juni 1913. Overleden te Frans-Guyana in augustus 1994. Tijdelijk fuselier bij het KNIL (26-03-1931), militie soldaat KNIL (09-12-1941), militie sergeant KNIL (01-01-1944), tijdelijk mil-aaoi KNIL (09-08-1945), e.o. 20-07-1950 KB K.310. Auteur van het boek 'Wij vochten in het bos - de guerillastrijd op Nieuw-Guinea tijdens de Tweede Wereldoorlog'. Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde; K.B. no. 17 van 12 april 1945. Militie-sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.

De Willemsorde is hem toegekend met de volgende motivatie:
"Aanvankelijk als ondercommandant, later als commandant van een detachement van in den beginne 58 man sterk, na de bezetting van Manokwari op Nieuw Guinea door de Japanners in Maart 1942 zeer grooten moed, beleidvol optreden, doorzettingsvermogen en bekwaamheid getoond. Bij de Japansche bezetting het binnenland ingetrokken zijnde, den vijand, ondanks onbeschrijfelijke moeilijkheden en ontberingen, gedurende 2, 5 jaar den grootst mogelijken afbreuk gedaan, zoodat de Japansche autoriteiten zelfs f 10.000 en een groote hoeveelheid rijst en zout op zijn hoofd stelden en een macht van 1100 Japansche soldaten uitzonden om zijn guerilla-bende te vernietigen. Nog zwak en ziek zijnde, na zich te hebben terug gemeld bij de Nederlandsche autoriteiten, zich onmiddellijk wederom aangeboden voor zeer riskante opdrachten."
N.B.: M.Ch. Kokkelink is afzonderlijk vermeld vanwege zijn hoge onderscheiding.
Bron: www.onderscheidingen.nl
N.B.: zie ook de in Nederlands-Indië geboren marinier Frans Meeng (hoofdstuk Suriname, Een groep mariniers uit Suriname, Antillen en Nederlands-Indië). Hij ontving het Oorlogsherinneringskruis met de gesp voor 'Krijg ter Zee 1940-1944'.

© 2023 Bevrijding Intercultureel