Noord-Afrikaanse en Syrische geallieerden in Nederland

Twintig lichamen van Noord-Afrikaanse militairen aangespoeld in respectievelijk Schiermonnikoog, Ameland, Vlieland, Texel, Den Helder, Harlingen, Callantsoog, Castricum, Heemskerk, Velsen, Zandvoort, Wassenaar, Brielle, Scharendijke, Vlissingen (juni-september 1940); één krijgsgevangene verdronken bij Willemstad-Gorkum (mei 1940), een andere gestorven in Amersfoort (oktober 1943). Drie gewonde militairen overleden in Maastricht (juni-september 1940), en één Syriër gesneuveld bij Assen (april 1945)

Hassan ben ABDALLAH - M

Geb: 1915 in Zèrral bij Marrakech. Militair 7de Régiment des Tirailleurs Marocains (RTM), soldaat 2e kl..
Verdronken bij Duinkerken 01-06-1940. Lichaam aangespoeld op 25-07-1940 op het eiland Vlieland. Op 29 juli 1949 van de Algemene Begraafplaats aldaar overgebracht naar Kapelle (H-3-4). Naam niet op monument.
Nadere informatie (2020) van geboorteplaats en militaire rang: Ogs; geboortejaar, militaire eenheid, datum van overlijden en berging: FranceGenWeb, Droog.

Mohamed Ahmed ben ABDEL KADER - M

Geb: 1904 in Marokko, indertijd wonende te Saint Dic (F). Korporaal-sergeant 2e kl. 3de RTM, nr. 6851.
Lichaam aangespoeld op 28-07-1940 op het eiland Ameland (Ballum). Op 16-08-1949 van de Algemene Begraafplaats aldaar overgebracht naar Kapelle (H-2-3). Naam op monument als Ahmed Ben Abdelkader (8).
Nadere informatie van Jurjen de Boer (aug. 2006). Zie: 'Strijders, onderdrukkers, bevrijders; Fryslân in de oorlog.' J. Kooistra, 2005

Mohamed ben ABDESSELEM - M?

Geb: 1915 in Algerije, Douar Jaouna. Militair RTM. SSRI Maroc P. 2680. Lichaam aangespoeld bij Wassenaar op 30-07-1940. Op 10-08-1949 van Begraafplaats 'Het Lange Duin' overgebracht naar Kapelle (A-1-2). Naam op monument als Mohamed Abdesselen (17).
Tegelijkertijd spoelde het lichaam aan van sergeant Jean Paul Hauttecoeur. Met paard en wagen van schelpenvisser Kortekaas werden de twee lichamen overgebracht naar het politiebureau van Wassenaar en op 1 aug. 1940 ter aarde besteld op de oorlogsbegraafplaats Het Lange Duin aan de Schouwweg (vgl. Salch ben Ski, oorlogsbegraafplaats Schiermonnikoog). Een Duitse geestelijke sprak enkele gebeden uit en een officier plaatste een krans met de Franse kleuren. Een groep Duitse soldaten gaf tot slot drie salvo's af over de open graven Bron: Wassenaar in Tweede Wereldoorlog 1995, p. 539). Op beide graven stond een houten kruis met de woorden 'ici repose' ('hier rust') en de naam met het legeronderdeel. De begraafplaats heeft van 1940 tot 1982 bestaan.
Bijzonderheden Wassenaar: Kees Neisingh (maart 2006); foto: J. Krom (via K.N.). Nadere informatie geboortedatum en -plaats: FranceGenWeb, Droog; militaire eenheid: Ogs.

Messaoud ben AHMED - M

Geb: Marokko. 1e RTM, sold.2e kl..
Lichaam aangespoeld op 29-07-1940 bij Den Helder. Op 7 juli 1949 van de Militaire Begraafplaats Huisduinen overgebracht naar Kapelle (A-1-1). Naam niet op monument.
Nadere informatie militaire eenheid Ogs; datum berging: FranceGenWeb, Droog.

Mohamed ben ALI AHMED - M

Geb: ? Sergeant RTM.
Lichaam aangespoeld op 29-07-1940 bij Heemskerk. Vóór mei 1950 van het Protestants Kerkhof aldaar overgebracht naar Kapelle (H-1-2). Naam op monument als Mohamed Ben Ahmed (15).
Nadere informatie militaire eenheid: Osg.

Dilmi AINCUR - A

Geb: 20-06-1907 in Algerije, Algiers (Douar Bouhallouan Cme Mixte de Brazza Alger). 13de RTA (Régiment Tirailleurs Algériens), sold. 2e kl.
Overleden: 04-06-1940 in Maastricht. Op 23 augustus 1949 van de Algemene Begraafplaats aldaar overgebracht naar Kapelle (A-2-2). Naam op monument als Dilmi Aimour (5). Vermoedelijk krijgsgevangen gemaakt in de slag bij Gembloux.
Nadere informatie geboorteplaats: FranceGenWeb, Droog; militaire eenheid: Droog, Osg.

Ahmed ben BELKACEM - M

Geb: 1904 in Marokko, Douar Tabida. 2e RTM (op grafmonument 263 RTM).
Lichaam aangespoeld op 28-07-1940 op het eiland Ameland. Vóór mei 1950 van het Rooms-Katholiek Kerkhof in Nes overgebracht naar Kapelle (H-2-2). Naam op monument als Ahmed Ben Abdelkacem (9).
Nadere informatie geboorteplaats: FranceGenWeb; geboortejaar en militaire eenheid: Ogs, Droog.

Spaki Jam BLAIDE - M/F

Geb: ? Marokkaan/Fransman. Cavalerist bij de 80e GRDI (Groupe de Reconnaissance de Division d'Infanterie), nr. 80 S4 H7, een Frans-Marokkaanse verkenningsgroep. Opgeleid in Rabat et Saintes (F.), vooral binnen het 3e Reg. Spahis Marocains. Verbonden aan de 1e Div. Infanterie Marocaine en in 1939-1940 aan de 237e Div. Legière Infanterie (DLI). Deze was actief bij Gembloux. Zijn lichaam spoelde op 31-07-1940 te Harlingen aan (of werd hier aan wal gebracht). Graf F-38 in Kapelle.
Informatie: FranceGenWeb, Droog. 'Spaki' is mogelijk 'Spahi'.

El Achir ben BOUALI - M

Geb: ? 7de RTM, sold. 2e kl..
Verdronken op 22-05-1940 tijdens schipbreuk. Lichaam aangespoeld op 27-07-1940 bij Zandvoort. Op 09 september 1949 van de Algemene Begraafplaats aldaar overgebracht naar Kapelle (G-1-12). Naam niet op monument.
Nadere informatie datums: FranceGenWeb, Droog; militaire rang: Ogs.

Larbi ben BOUASSA - M?

Geb: 1908 in Marokko, Safi, of in Algerije, Douar Aouillet. Militair 3e Bataljon. 7e RI of 7e RTM, sold. 2e kl..
Lichaam aangespoeld op 21-08-1940 bij Brielle. Vóór mei 1950 van de Algemene Begraafplaats aldaar overgebracht naar Kapelle (A-1-3). Naam op monument als Larbi Ben Benazza (16).
Nadere informatie jaar en plaats geboorte: Ogs, FranceGenWeb, Droog; mil. eenheid: Ogs, Droog; mil. rang: Ogs.

Mohamed ben BRAHIM - M

Geb: 1901 in Marokko. 7de RTM C.3564, sold. 2e kl..
Lichaam aangespoeld op 27-07-1940 bij Harlingen. Vóór mei 1950 van de Algemene Begraafplaats Harlingen overgebracht naar Kapelle (H-1-1). Naam op het monument (14).
Nadere informatie vindplaats: Droog, FranceGenWeb; militaire rang: Ogs.

Abouad ben CHERKI - M

Geb: 1907 in Marokko, Douar Cherkaoua fon Zarmat. 7de RTM.
Lichaam aangespoeld op 28-07-1940 op het eiland Ameland. Vóór mei 1950 van de Algemene Begraafplaats Hollum overgebracht naar Kapelle (H-2-1). Naam op monument als Ahmed Ben Aberki (10).
Nadere informatie jaar en plaats geboorte: Ogs, FranceGenWeb, Droog.

Mohamed ben DAHAN - M?

Geb: ? 7de RTM.
Zijn lichaam is aangespoeld op 02-08-1940 op het eiland Ameland. Vóór mei 1950 van de Algemene Begraafplaats Hollum overgebracht naar Kapelle (H-3-1). Naam op monument als Mahomed Ben Dohan (11).

Moktar ben DJILLATI - M

Geb: ? Sergeant 1e RTM. P63-1935 (6-3-1935?).
Lichaam aangespoeld eind juli 1940* op het eiland Texel (kilometerpaal 24). Vóór mei 1950 van de Algemene Begraafplaats Den Burg overgebracht naar Kapelle (H-3-2). Naam op monument met toevoeging St (sergeant) (6).
*Andere data berging: 20 juli (FranceGenWeb, Droog) en 25 juli (Ogs).

Haddadi HAMOU - A

Geb: 1915 in Donar Drameta, Berrigotville (Constantine, Algerije). Militair 11de RTA.
Als krijgsgevangene (P.G.) op 01-10-1943 in Amersfoort aan ziekte overleden en begraven op het militaire deel van de Algemene Begraafplaats 'Rusthof' te Oud-Leusden. Op 5 mei 1949 overgebracht naar Kapelle (H-1-3): 2de islamitische vak, rij 1. Naam op monument als Hadadi Hamon.
Andere geboorteplaats en -datum bij FranceGenWeb en Droog: 7-9-1912 in Dahamchia, Algerije.

Asem IBRAHIM - S
       
                                                 foto: tracesofwar.nl                  asseninbeeld.nl
Geb: 07-01-1924 in Damascus, Syrië. Soldaat 1e klasse (006721), 3e Régiment Chasseurs Parachutistes (3/RCP), onderdeel van de Engelse Special Air Service (SAS), 1st Squadron, Stick 3. In september 1942 trad hij in Somalië toe tot het Vrije Franse Leger (FFL), in juni 1943 in Engeland tot de SAS.
Gesneuveld op 09-04-1945 bij Assen, in het kader van de operatie Amherst. De 33 gesneuvelden van het 2e en 3e RCP worden te Assen herdacht met een monument voor de Franse Paratroepers (1985) en kregen in 1951 postuum het Nederlandse Bronzen Kruis: Hij heeft zich door moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in de nacht van 7 op 8 April 1945 per valscherm in Drenthe achter de vijandelijke linies te zijn geland, op onverschrokken wijze deel te nemen aan de daaropvolgende gevechten waarbij hij sneuvelde. Door dit optreden mede te werken aan de bevrijding van Nederland en daardoor de belangen van de Nederlandse Staat te dienen. Een gedenkplaat voor Asem en vijf collega's is aangebracht op een schuur in Huis ter Heide bij Assen. Op vermoedelijk 19-07-1949 zijn de stoffelijke resten van de Zuider Algemene Begraafplaats Assen overgebracht naar Kapelle (A-3-1). Naam op monument als Azem Ibrahim (13). Voor meer informatie zie bijlage.

Ben Allal ben KESSOU - M

Geb*: 1920 in Zimour Caid*. Kanonnier 64e Régiment d'Artillerie Afrique (RAA), Haadou 48.1939 [4-8-1939?]. T.2 1625.
Op 18-09-1940 in Maastricht overleden aan een tijdens diensttijd opgelopen ziekte. Vermoedelijk krijgsgevangen gemaakt bij Gembloux (B). Op 23 augustus 1949 van de Algemene Begraafplaats aldaar overgebracht naar Kapelle (A-2-3). Deze naam staat op het grafteken. Op het monument in Kapelle staat abusievelijk: Abdel Kassan (4).
*Andere naam: Ben Koussou ben Allal (Droog);
*Andere geboorteplaatsen: Cercle de Kenisset Annexe de Tedders (FranceGenWeb) en Didesse (Ogs).

Ahmed ben KORCHI - M

Geb: ? 'Sapeur' (geniesoldaat) 31ste Frans-Marokkaans Geniebataljon, sold. 2e kl..
Lichaam op 29-07-1940* aangespoeld bij Scharendijke (Schouwen-Duiveland). Na de oorlog met vele Britse gesneuvelden van de Militaire Begraafplaats Haamstede vervoerd naar het British War Cemetery in Bergen op Zoom. Van daar vóór mei 1950 overgebracht naar Kapelle (A-3-3). Naam op monument als Ahmed Ben Karchi Ben Ahmed (18).
Nadere informatie mil. eenheid: FranceGenWeb, Droog, Ogs; bergingsdatum: FranceGenweb, Droog. *Datum volgens Ogs: 27-9-1940: lijkt een verschrijving.

Ahmed ben LASKI - M

Geb: ? Marokko. Sold. 2e kl..
Lichaam aangespoeld op 23-07-1940 in het Eierlandse Gat op het eiland Texel. Vóór mei 1950 van de Algemene Begraafplaats Den Burg overgebracht naar Kapelle (H-3-3). Naam op monument (7).
Nadere informatie geboorteland: FranceGenWeb, Droog; mil. rang: Ogs.

Abdel MALEK - M

Geb: ? Marokko. Gerekruteerd in 1938 (S853).
Lichaam aangespoeld op 12-08-1940 bij Vlissingen. Vóór mei 1950 van de Noorderbegraafplaats aldaar overgebracht naar Kapelle (A-3-2). Naam op monument als Ab del Malek (1).
Nadere informatie geboorteland en militaire loopbaan: FranceGenWeb.

Brahamin ben MOHAMED - M?

Geb: ? Lichaam aangespoeld op 31-07-1940 bij Castricum, samen met René Verron. Aldaar voorlopig in de duinreep begraven. Verron werd op 5 november 1940 begraven op de Algemene Begraafplaats Castricum. Brahamin niet. Lichaam vermoedelijk in zee verdwenen. Niet in Kapelle. Naam op monument (3).
Nadere informatie: deze persoon ontbreekt bij Droog.

Husein MOHAMED - M

Geb: ? Marokko. Militair RTM, sold. 12837 (12-8-1937?).
Overleden op 15-06-1940 in Maastricht. Vermoedelijk krijgsgevangen gemaakt bij Gembloux. Vóór mei 1950 van de Algemene Begraafplaats aldaar overgebracht naar Kapelle (A-2-1). Naam op monument (19).
Nadere informatie geboorteland en militaire loopbaan: FranceGenWeb; mil. eenheid: Ogs.

Salch Ben SKI - M

foto: Piet Huisman, gemeente Schiermonnikoog
Geb: ? STR Maroc.
Lichaam aangespoeld op 28-08-1940 op het eiland Schiermonnikoog en aldaar begraven op het Oorlogskerkhof Vredenhof (zie ad 4 onderaan de Toelichting bij 26 namen). Niet in Kapelle. Naam op het monument in Kapelle als Salch Siki (12).
Nadere informatie: niet op FranceGenWeb, niet bij Ogs.

WEDDIDEN - M/F

foto: ing. Piet Stroo, gemeente Kapelle
Geb: ? Marokko/Frankrijk. Militair 11e Régiment Étranger d'Infanterie (REI). FA 7e Cie.
Vermoedelijk krijgsgevangen gemaakt tijdens de gevechten in de sector Sedan (F.) en verdronken tijdens het transport van rond 1200 krijgsgevangenen met het schip Rhenus 127. Het was van Walsoorden in Zeeuws-Vlaanderen onderweg naar Duitsland. Op 30 mei 1940 rond 19.20 uur liep het bij Willemstad op een Duitse magnetische mijn. De meeste opvarenden wisten zich te redden, sommigen vluchtten, 167 opvarenden zouden volgens de Duitse opgave zijn gestorven. 134 militairen werden in Willemstad geborgen en begraven op het erekerkhof bij de haven. Daar is jaarlijks een herdenking op Tweede Pinksterdag. Het lichaam van Weddiden spoelde aan bij Gorkum, waar het op 20-06-1940 werd begraven. Vóór mei 1950 van de Algemene Begraafplaats aldaar overgebracht naar Kapelle (C-3-7). Naam op monument bij de Franse groep, als Waddiden.
Nadere informatie militaire loopbaan: FranceGenWeb, Legionétrangère.fr; Rhenus 127: Facebook Stichting 18 september (30 mei 2018).

Niet geïdentificeerd M

Marokko. Lichaam aangespoeld op 23-09-1940 bij Callantsoog. Graf D-3 2.
Informatie: FranceGenWeb, Droog.

Niet geïdentificeerd F/M

Frankrijk/Marokko. Lichaam aangespoeld op 30-07-1940 in Velsen. Graf F-3-5.
Informatie: FranceGenWeb, Droog.

© 2023 Bevrijding Intercultureel