Oproep koning Mohamed V

Op 3 september 1939 riep Mohamed V, koning van Marokko tijdens de Franse overheersing, zijn volk op om Frankrijk militair te steunen. Op 1 september 1939 was Hitler-Duitsland Polen binnengevallen, waarop Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan Duitsland de oorlog verklaarden. De jonge Mohamed V (30) sloot zich twee dagen later bij deze oorlogsverklaring aan. De oproep werd voorgelezen in alle moskeeën van het land en verscheen op 15 september in de Staatscourant. De heer M. Achahboune gaf ons een kopie van de originele tekst. Vertaling: Tamer Shahab. Redactie: Pim Ligtvoet (9 mei 2020).
Oproep Mohamed V

Oproep koning Mohamed V (klik om te vergroten)

"Aan alle onderdanen, vooral de eerbare, geletterde en notabelen onder hen,
Jullie herinneren je allemaal het goede dat de Eerste Wereldoorlog heeft achtergelaten. Hoewel de overwinning veel heeft gekost hebben de vlaggen van Frankrijk en de vlaggen van zijn bondgenoten, waaronder Marokko, met trots en glorie gewonnen.
De Franse staat had grote hoop dat de vrede zou zegevieren tot aan de verste horizon, maar zijn en onze vijand Duitsland nam elke gelegenheid te baat om met de laagste beweegredenen het vuur van agressie aan te wakkeren en een wervelwind van opruiing te laten ontstaan.
Het is noodzakelijk om te attenderen op de weldaad van vrede en rust die in heel Marokko heerst sinds onze geliefde voorgangers met de Franse staat convenanten sloten die bescherming, zorgzaamheid en steun garandeerden. Vóór die tijd kwam het tot ruzie onder leden van dezelfde stam en brak er om de minste aanleiding strijd tussen familieleden en buren uit, omdat er geen bewaking van transporten was en onvoldoende veiligheid om transacties af te kunnen afsluiten. Sinds de oprichting van het Franse protectoraat heeft de handhavingsmacht voor veilige huizen, wegen en zeker ook steden gezorgd, zonder ons volk te bedreigen noch een gevaar voor onze religie te vormen of de uitoefening daarvan te verhinderen.
Met betrekking tot dit alles moeten we Allah dankbaar zijn en moet iedereen zich zijn genade herinneren. De Boodschapper (Mohamed) zei: 'Degene die u een gunst heeft bewezen zal worden beloond.'
Dit vriendschappelijke Frankrijk, dat zijn uiterste best heeft gedaan om de vrede te bewaren, heeft vandaag de moed getoond om zijn eer, onze eer, zijn glorie, onze glorie, zijn toekomst en geheel onze toekomst te verdedigen. Daarom moeten we onze bijdrage leveren om het convenant ook van onze kant na te komen.
Vandaag moeten we dankbaarheid betuigen aan de Franse staat, als erkenning voor de vriendschappelijkheid die het ons heeft betoond. Degenen die deze plicht schendt, schendt de glorie van onze voorouders en schendt Gods bevelen. Het is hem geboden dankbaar te zijn en zich verre te houden van de partij van de ondankbaren.
Vanaf vandaag, nu de vlammen van oorlog en agressie laaien, tot de dag dat onze vijanden zich met vernedering en verlies terugtrekken, moeten we de Franse staat al onze steun verlenen. We waren verdragspartners van Frankrijk en zijn bondgenoten in tijden van welvaart, en het is alleen maar billijk dat we ook zijn partners zijn in tijden van tegenslag, zodat het kan zegevieren."

© 2023 Bevrijding Intercultureel