HERDENKINGEN IN NOORD-HOLLAND

In alle Noord-Hollandse gemeenten zijn 4-mei-herdenkingen en 5-mei-vieringen. In sommige gevallen besteden herdenkingen speciaal aandacht aan de bijdragen van migranten, zoals in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes. Bijzonderheden hierover zijn op de gemeentelijke websites te vinden.
Veel informatie over herdenkingen en de vele monumenten is te vinden op de sites van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: 
www.herdenkenenvieren.nl en www.oorlogsmonumenten.nl


 • Amstelveen:
 • 14 augustus: Herdenking gevallen in WOII in het algemeen en in Nederlands-Indië in het bijzonder (Het 'Indië-monument' is opgericht ter nagedachtenis aan de twee miljoen mensen die zijn omgekomen ten gevolge van de Japanse bezetting van het voormalige Nederlands-Indië. Locatie: zij-ingang van het C.P. Broersepark)
  Amsterdam:
 • 25 januari: Herdenking bij Spiegelmonument. (Ter herinnering aan de slachtoffers in het concentratiekamp Auschwitz. Locatie: Wertheimpark)
 • 27 januari: Herdenking Holocaust (Hebreeuws: Sjoa). UNO-dag. (Vanwege de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz (1,5 miljoen doden) - 1945)
 • 25 februari: Herdenking bij De Dokwerker. (Ter herinnering aan de februaristaking in 1941. Locatie: Jonas Daniël Meijerplein)
 • 25 februari: Kinderherdenking in de Hollandsche Schouwburg, daarna defilé bij de Dokwerker. (Het voormalige theater is nu een monument ter nagedachtenis aan de minimaal 20 duizend Amsterdamse joden die in dit doorgangshuis gevangen hebben gezeten voordat zij uit de stad op transport werden gesteld. Locatie: Plantage Middenlaan)
 • 12 april: Herdenking bij De Flesseman. (Ter nagedachtenis aan vier kinderen die in de nadagen van WOII zijn neergeschoten, omdat zij na 20.00 uur 's avonds buiten waren. Locatie: Nieuwmarkt)
 • 18 april: Herdenking bij Hollandsche Schouwburg; Jom Hasjoa. (Op deze dag kwamen in 1943 de joden in het getto van Warschau in opstand tegen de Duitse bezetter. Locatie: Plantage Middenlaan.)
 • 20 april: Herdenking bij Nationaal Dachau Monument. (Ter nagedachtenis aan alle mensen die in het concentratiekamp Dachau zijn omgekomen. Locatie: Bosbaan)
 • 25 april: Herdenking bij monument Vrouwen van Ravensbrück. (Ter herinnering aan de vrouwen die in het concentratiekamp Ravensbrück gevangen hebben gezeten. Locatie: Museumplein)
 • 4 mei: Herdenking in De Nieuwe Kerk (herdenkingsraam), daarna kranslegging op De Dam. (Opgericht ter nagedachtenis aan de mensen die tijdens de bezetting door oorlogshandelingen zijn omgekomen en aan de bevrijding van Nederland en het voormalige Nederlands-Indië van de Duitse en Japanse bezetter. Locatie: Dam)
 • 4 mei: Nationale dodenherdenking bij het Nationaal Monument. (Ter nagedachtenis aan alle Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Locatie: Dam)
 • 4 mei: Herdenking bij monument voor Gevallen Nederlandse Militairen. (Ter nagedachtenis aan de soldaten die tijdens de inval in de meidagen van 1940 zijn gesneuveld. Locatie: Kruislaan)
 • 4 mei: Herdenking bij Graven van de Geallieerden. (Ter herinnering aan de geallieerde militairen die op Nederlands grondgebied zijn gesneuveld. Locatie: Kruislaan, begraafplaats Nieuwe Ooster)
 • 4 mei: Herdenking bij monument voor Het Ondergedoken Kind en Beschermer. (Een eerbetoon aan de Amsterdammers die met gevaar voor eigen leven joodse kinderen in huis namen. Locatie: Van Boshuizenstraat)
 • 4 mei: Herdenking bij Homomonument. (Ter herinnering aan homoseksuele oorlogsslachtoffers. Locatie: Westermarkt)
 • 4 mei: Herdenking bij KNSM-monument. (Ter nagedachtenis aan de 247 personeelsleden van de KNSM die tijdens de bezettingsjaren zijn omgekomen. Locatie: KNSM-eiland)
 • 4 mei: Herdenking bij Buchenwald-monument. (Ter herinnering aan de mensen die in concentratiekamp Buchenwald zijn omgekomen. Locatie: Kruislaan)
 • 4 mei: Herdenking bij voormalige IJssalon Koco (genoemd naar de eigenaren Kohn en Cohen). (Ter herinnering aan de incidenten hier. Alfred Kohn en bezoeker Ernst Cahn werden gearresteerd. De overval op de zaak was één van de aanleidingen voor de februaristaking in 1941. Zie ook:rdscohen en razzia's. Locatie: Van Woustraat)
 • 5 mei: Bevrijdingsfestival
 • 1 augustus: Herdenking bij Zigeunermonument. (Ter herinnering aan alle zigeuners (Sinti en Roma) die zijn gedeporteerd en omgebracht. Locatie: Museumplein)
 • 20 augustus: Herdenking Kerwin Duinmeijer. (Ter herinnering aan de door racisme ingegeven moord op de Antilliaanse Kerwin Duinmeijer in 1983. Locatie: Vondelpark)
 • 3 november: Herdenking bij Kindermonument. (Ter herinnering aan de Markt voor Joden en de schending van de kinderrechten in WOII. Locatie: Gaaspstraat)
 • 9 november: Herdenking bij monument Joods Verzet 1940-1945. (Ter herinnering aan alle joodse burgers die in WOII zijn omgekomen. Locatie: Amstel)
 • 11 november: Herdenking bij Hollandia-Kattenburgmonument. (Ter nagedachtenis aan de 367 joodse personeelsleden van de fabriek die in 1942 tijdens een inval werden opgepakt. Locatie: IJplein)
  Bergen:
 • 4 mei: Herdenking bij Joods Monument. (Ter nagedachtenis aan zeventien joodse medeburgers door de bezetter zijn gedeporteerd en omgebracht. Locatie: Kerkedijk)
 • 4 mei: Herdenking bij monument Voor Britse Militairen. (Ter nagedachtenis aan vliegers van de Royal Air Force die op Nederlands grondgebied zijn gesneuveld. Locatie: Kerkedijk)
  Bussum:
 • 30 november: Herdenking bij monument Voor de Gevallenen (Ter nagedachtenis aan de ongeveer 300 omgekomen verzetsmensen en andere oorlogsslachtoffers uit Bussum. Locatie: Frederik van Eedenweg)
  Den Burg:
 • 4 mei: Herdenking op Brits ereveld. (Ter herinnering aan de 167 geallieerde militairen van het Brits Gemenebest die op Nederlands grondgebied zijn gesneuveld. Locatie: Kogerstraat)
 • 4 mei: Herdenking bij Het Verhaal Achter De Grafsteen. (Ter herinnering aan de 167 geallieerde militairen van het Brits Gemenebest die op Nederlands grondgebied zijn gesneuveld (boekje). Locatie: Kogerstraat)
 • 4 mei: Herdenking bij monument Levensboom. (Ter herinnering aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren zijn omgekomen. Locatie: Kogerstraat)
  Den Helder:
 • 15 augustus: Herdenking van het formele einde van de Tweede Wereldoorlog, de capitulatie van Japan en alle gevallenen in Zuid-Oost Azië 1941-1949 bij het monument 'Voor hen die vielen'. (Ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren zijn omgekomen. Locatie: De Vijfsprong)
  Driehuis:
 • 4 mei: Herdenking bij monument begraafplaats Westerveld. (Ter nagedachtenis aan 324 gefusilleerde Nederlanders die op deze begraafplaats werden gecremeerd. Locatie: begraafplaats Westerveld)
 • 4 mei: Herdenking bij Britse eregraven (Ter nagedachtenis aan de zes Britse militairen die in deze buurt in WOII zijn gesneuveld. Locatie: Duin en Kruidbergerweg)
  Enkhuizen:
 • 4 mei: Herdenking bij De Schaduwcorrectie 1995. (Ter nagedachtenis aan zeven verzetsstrijders, ter herinnering aan het leed dat WOII heeft veroorzaakt en ter benadrukking van het belang van de strijd voor vrede en vrijheid. Locatie: Nelson Mandeladreef)
  Haarlem:
 • 5 mei: Jaarlijks Bevrijdingsfestival
 • 27 november: Nationale Hannie Schaft-Herdenking bij monument Vrouw in het Verzet. (Ter herinnering aan Hannie Schaft. Locatie: Kenaupark)
  Heerhugowaard:
 • 4 mei: Herdenking bij monument Vrouwen in het Verzet. (Ter nagedachtenis aan 21 verzetsvrouwen die in de concentratiekampen Ravensbrück en Auschwitz zijn omgekomen. Locatie: Clara Wichmanntuin)
  Heiloo:
 • 4 mei: Herdenking bij monument De Man van Vught. (Ter herinnering aan de trots en onverzettelijkheid van de mensen die gestreden hebben voor het heroveren van de vrijheid. Locatie: Maas Geesteranusweg)
  IJmuiden:
 • 4 mei: Herdenking bij monument De Vallende Man. (Ter nagedachtenis aan alle Nederlanders die tijdens WOII zijn omgekomen en in het bijzonder aan 13 IJmuiders die op begraafplaats 'Duinhof' ter aarde zijn besteld. Locatie: Slingerduinlaan)
 • 4 mei: Herdenking bij monument op Dudokplein. (Ter nagedachtenis aan 4 leden van de Distributiedienst Velsen die tijdens de bezetting door geweld zijn omgekomen. Locatie: Spaarnestraat)
  Overveen:
 • 5 februari: Herdenking Paroolmedewerkers bij oorlogsmonument. (Ter herdenking aan de illegale Parool-medewerkers, die in 1943 werden gefusilleerd of naar concentratiekampen en gevangenissen werden gestuurd. Locatie: Zeeweg)
 • 10 mei: Herdenking bezetting bij oorlogsmonument. (Ter herdenking aan de politieke gevangenen uit de bezettingstijd. Locatie: Zeeweg)
  Schoorl:
 • 11 juni: Herdenking bij monument Oorsprongweg. (Ter herinnering aan het voormalig interneringskamp Schoorl waar de bezetter joodse en politieke gevangenen vasthield voordat zij naar andere kampen werden overgebracht. Locatie: Oorsprongweg)
  Stompetoren:
 • 11 oktober: Herdenking Slag bij Rustenburg. (Ter nagedachtenis aan 13 verzetsmensen die bij de Slag van Rustenburg zijn omgekomen en aan alle medeburgers die door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Locatie: Noordervaart)
  Texel:
 • 7 april: Monument bij de Joost Dourleinkazerne (Herdenking van de 10 Nederlandse gevallenen op de eerste dag van de Georgische Opstand, aan het eind van de oorlog)
 • 4 mei: Georgische begraafplaats Loladse op de Hoge Berg tussen Den Burg en Oudeschild (Herdenking van de gevallenen tijdens de Georgische Opstand van 6 april tot 20 mei 1945. Onder hen 475-500 Georgiërs, vele honderden Duitsers [400 tot 2300] en 117 Nederlanders)
  Zaandam:
 • Rond 25 februari: Herdenking bij monument Februaristaking. (Ter herinnering aan de algemene werkonderbreking van 1941. De staking was het eerste grootscheepse protest van de bevolking tegen het antisemitisme en de terreur van de bezetter. Locatie: Wilhelminasluis)
 • 17 april: Herdenking bij Hannie Schaft Monument. (Ter nagedachtenis aan de omgekomen verzetsmensen Hannie Schaft en Jan Bonekamp. Locatie: Westzijde)
 • 4 mei: Herdenking bij monument Joodse Begraafplaats. (Ter nagedachtenis aan alle joodse medeburgers die door de bezetter zijn gedeporteerd naar vernietigingskampen in Duitsland, Polen en Oostenrijk. Van hen zijn 171 mensen niet terugkeerd. Locatie: Westzanerdijk)

© 2023 Bevrijding Intercultureel