Bevrijding voor iedereen

  • Hoe zorgen we ervoor dat Dodenherdenking (4 mei) open wordt voor nieuwe Nederlanders en hun ervaringen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat Bevrijdingsdag (5 mei) gevuld wordt met gemeenschappelijke verhalen en emoties?

    Om deze vragen te kunnen beantwoorden staan op deze website verhalen, foto’s en geschiedenissen van landen waaruit veel migranten in Nederland afkomstig zijn. Nederland wordt vertegenwoordigd door verzetsvrouwen en homoseksuelen in oorlog en verzet.

Bevrijding Intercultureel heeft zijn website geheel vernieuwd. Hier en daar wordt er nog aan gewerkt.
Aanvullingen en correcties graag via onze contactpagina

© 2023 Bevrijding Intercultureel